Konkurs fotograficzny 2014 - Bezpieczeństwo pracy w obiektywie (gmina Gaszowice)

 

Konkurs fotograficzny pn. „Bezpieczeństwo pracy w obiektywie” został przeprowadzony wśród  uczniów gimnazjum  im. Ziemi Śląskiej w Piecach ( gmina Gaszowice). Organizatorem konkursu był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, współorganizatorami - Pani Ewa Pitera - członek Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, reprezentująca firmę: Biuro Doradczo – Organizacyjne BHP, Rybnik oraz Pani Beatą Małek – nauczyciel gimnazjum w Piecach. Celem konkursu była popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, podnoszenie świadomości potrzeby dbania o bezpieczeństwo i zdrowie teraz i w przyszłości, skierowanie uwagi uczestników konkursu na potencjalne zagrożenia występujące w otoczeniu (w środowisku pracy i nauki). Do organizatorów trafiło ponad 40 prac, spośród których Jury konkursu wyłoniło 3 nagrody główne i 6  wyróżnień.

Nagrody otrzymali:

Nagrody główne

  1. Sara Chrószcz
  2. Daria Kasprzak
  3.  Nikola Szymańska

Wyróżnienia

  1. Karolina Cichy
  2. Sara Chrószcz
  3. Marek Gaszka
  4. Kacper Kłosek
  5. Patrycja Łata
  6. Klaudia Pypeć

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród laureatom odbył się w dniu 29 maja  2014 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. W uroczystości wzięli udział  nauczyciele i uczniowie (ponad 300 osób)  ze szkół gminy Gaszowice.  Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody i dyplomy, autorzy prac wyróżnionych - upominki i dyplomy.