O konkursach

 

   Skutki wypadków przy pracy i chorób zawodowych związanych z jej wykonywaniem dotykają całe społeczeństwo. Są przyczyną zgonów, inwalidztwa, wysokich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Podnoszenie świadomości społecznej występowania zagrożeń w środowisku pracy i życia, a także poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed ich skutkami jest jednym z podstawowych zadań w walce o zmniejszenie liczby wypadków i eliminowanie zagrożeń i uciążliwości występujących w środowisku pracy. Takie działania są najskuteczniejsze wtedy, gdy są prowadzone wielopłaszczyznowo i mają szansę dotarcia do jak największej liczby odbiorców. Wśród działań z zakresu kształtowania i podnoszenia świadomości społecznej występowania zagrożeń w środowisku pracy i życia coraz większą popularnością cieszą się różnego rodzaju konkursy.


   W Instytucie, w ramach działalności informacyjnej i promocyjnej, są organizowane liczne konkursy – zarówno artystyczne (dla dorosłych, dzieci i młodzieży), jak i służące promowaniu nowoczesnych rozwiązań umożliwiających poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy (Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy) czy promowaniu najlepszych przykładów dobrych praktyk (polska edycja Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk).

 

Laureaci polskiej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk 2016
(fot. Archiwum CIOP-PIB)