Wydarzenia

Aktualności

Webinarium pt. „Choroby układu mięśniowo-szkieletowego.
Czynniki ryzyka związane z pracą”

21 września 2021 r.,
godz. 12.00 – 14.00 (on-line)

V Edycja Konkursu
"O!ZNAKI PRACY" 2021
Zgłoszenia do
3 października 2021

Konferencja on-line pn. "STRES CYFROWY",
29 września 2021r.,
godz. 11:00-13:40

Społeczna Kampania Informacyjna 2021
pn. STRES CYFROWY,
wrzesień-grudzień 2021

Nowości wydawnicze

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2020 (wydanie XII)

pod red. M. Pośniak, J. Skowroń

Poradnik przygotowano we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia pracodawcom i pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

Zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym pracowników biurowych. Kompleksowy program interwencji profilaktycznej

M. Malińska

Celem wydawnictwa jest pomoc w zainicjowaniu i wdrożeniu działań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką dolegliwości mięśniowo-szkieletowych.

Hałas ultradźwiękowy w inżynierii środowiska pracy

D. Pleban, B. Smagowska, J. Radosz

W monografii przedstawiono najnowszą wiedzę o hałasie ultradźwiękowym w środowisku pracy, jego źródłach, oddziaływaniu na człowieka, metodach pomiaru i oceny oraz sposobach jego redukcji. Szczegółowo ujęto następujące zagadnienia: podstawowe informacje dotyczące opisu ultradźwięków, w tym propagacji i parametrów...

Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi podczas pracy z komputerami. Poradnik

K. Gryz, J. Karpowicz, P. Zradziński

W wydawnictwie przedstawiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez sprzęt komputerowy (w tym łącza wykorzystywane w dostępie do sieci komputerowych) oraz środków ochronnych dotyczących zagrożeń...