Wydarzenia

Aktualności

XXX edycja konkursu na plakat
bezpieczeństwa pracy „PRZEMYSŁ 4.0”

Laureaci i nagrodzone prace

Europejska Kampania Informacyjna 2020-2022
pn. "Dźwigaj z głową"

Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci
pn. „Prawdziwy bohater
nosi maskę”.
Laureaci i nagrodzone prace

Prezentacje z Konferencji online pt. „Kręgosłup na kanapie. Praca zdalna i jej wpływ na zdrowie”

Nowości wydawnicze

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2020 (wydanie XII)

pod red. M. Pośniak, J. Skowroń

Poradnik przygotowano we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia pracodawcom i pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

Zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym pracowników biurowych. Kompleksowy program interwencji profilaktycznej

M. Malińska

Celem wydawnictwa jest pomoc w zainicjowaniu i wdrożeniu działań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką dolegliwości mięśniowo-szkieletowych.

Hałas ultradźwiękowy w inżynierii środowiska pracy

D. Pleban, B. Smagowska, J. Radosz

W monografii przedstawiono najnowszą wiedzę o hałasie ultradźwiękowym w środowisku pracy, jego źródłach, oddziaływaniu na człowieka, metodach pomiaru i oceny oraz sposobach jego redukcji. Szczegółowo ujęto następujące zagadnienia: podstawowe informacje dotyczące opisu ultradźwięków, w tym propagacji i parametrów...

Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi podczas pracy z komputerami. Poradnik

K. Gryz, J. Karpowicz, P. Zradziński

W wydawnictwie przedstawiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez sprzęt komputerowy (w tym łącza wykorzystywane w dostępie do sieci komputerowych) oraz środków ochronnych dotyczących zagrożeń...