Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia

w poprzednich latach:

  2022 r.

Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

  2021 r.

Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. POSTAW NA BHP

  2020 r.

Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie

  2019 r.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra 

2018 r.

Młodzi Bezpieczni w Pracy 

 

2017 r.

Lepsze Gromadzenie I Wykorzystanie Danych BHP

2016 r.

Stres w miejscu pracy

2015 r.

Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa Pracy


2014 r.

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia przy Stosowaniu Substancji Chemicznych w Pracy

2013 r.

Profilaktyka Chorób Zawodowych

2012 r.

Promocja zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w zielonej gospodarce

 

 

 

Zagrożenia wobec młodych pracowników

 

 

 

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2018 obchodzonego pod hasłem Młodzi Bezpieczni w Pracy Międzynarodowa Organizacja Pracy opracowała interaktywny przewodnik opisujący m. in. przyczyny szczególnego zagrożenia młodych pracowników. Są nimi:

  • Wysokie bezrobocie wśród osób młodych - przyjmowanie prac tymczasowych, na umowach niestandardowych lub w „szarej strefie”, które charakteryzują się słabym przeszkoleniem w zakresie bhp i brakiem odpowiedniego nadzoru
  • Podatność na naciski społeczne, pragnienie dopasowania się, gotowość do podejmowania ryzykownych zachowań w pracy. Niechęć do mówienia o zagrożeniach w miejscu pracy, aby nie robić wrażenia osoby narzekającej
  • Niski poziom wykształcenia – im niższy, tym więcej wypadków przy pracy
  • Brak umiejętności i doświadczenia zawodowego
  • Aktywny rozwój psychiczny i fizycznej trwający do ok. 25 roku życia – większe narażenie na substancje toksyczne i wypadki związane z korzystaniem z urządzeń zaprojektowanych dla osób dorosłych
  • Jeszcze większe narażenia na wypadki przy pracy wśród młodych migrantów – ponad 70% osób migrujących to osoby poniżej 30 roku życia.

 

Przewodnik jest dostępny poprzez stronę www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/safety-health/youth.