obrazek
Produkty
Wydawnictwa CIOP-PIB
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Książki, broszuryInstytut oferuje liczne książki - monografie, podręczniki, serie wydawnicze dużych publikacji tematycznych oraz inne opracowania z dziedzin związanych z problematyką bhp, a ponadto broszury, poradniki i listy kontrolne
Bazy danych i programy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
STERKomputerowy system STER wspomaga kompleksowo wszelkie działania związane z bhp - z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie oraz zapewnieniem stosownej profilaktyki
obrazek
Usługi
Polecamy

W kwartalniku CIOP-PIB, wydawanym przez wydawnictwo Taylor & Francis, zamieszczane są wyniki prac naukowo-badawczych z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii z różnych krajów świata

więcej
 
Badania, certyfikacja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Badania i usługi świadczone przez Instytut na rzecz środowiska pracy pomagają w skutecznym wdrażaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednich działań profilaktycznych w przedsiębiorstwach.

  • Badawcze
  • Pomiarowe - wzorcowe
  • Certyfikacyjne
  • Eksperckie
  • Szkoleniowe
  • Informacyjne
  • Badania psychologiczne kierowców
 

zobacz

 
Ocena zgodności wyrobów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Certyfikacja systemów zarządzania BHP, QMS, EMS, FSMS
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Certyfikację systemów zarządzania w CIOP-PIB prowadzi od 1 grudnia 2011 r. funkcjonujący w strukturze Instytutu Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania.

zobacz