Opisy zagrożeń zawodowych
OBCIĄŻENIA TERMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY

 

Proponowany sposób postępowania przy ocenie zagrożeń związanych ze środowiskiem termicznym

 

 

Uproszczona lista kontrolna: Załącznik 1 , Załącznik 2
Ogólna lista kontrolna
: Załącznik 3
Szczegółowa lista kontrolna Załącznik 4