Bezpieczne miejsce pracy (Gaszowice) - 2011 r.

Konkurs plastyczny pn. "Bezpieczne miejsce pracy"
21 lutego – 13 maja 2011 r., gmina Gaszowice

Konkurs plastyczny dla uczniów szkól podstawowych z gminy Gaszowice wpisuje się w działania prowadzone w ramach informacyjnej kampanii społecznej pn. „Bezpieczne miejsce pracy” organizowanej w roku 2011 przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Organizatorami konkursu byli CIOP-PIB i Pani Ewa Pitera - członek Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB , reprezentująca firmę: Biuro Doradczo – Organizacyjne BHP, Rybnik.

Do konkursu przystąpiły 3 szkoły podstawowe, w których uczy się ponad  600 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było plastyczne przedstawienie swojego wyobrażenia o bezpiecznym miejscu pracy w dowolnie wybranym miejscu (mogła to być np. praca wykonywana przez rodziców – w biurze, na placu budowy, w gospodarstwie rolnym, sklepie, zakładzie przemysłowym, praca przy komputerze, praca ucznia w szkole, itp.). Mogła dotyczyć zarówno czynników fizycznych w środowisku pracy (np. hałas, oświetlenie), warunków higienicznych, jak i czynników psychospołecznych. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas młodszych (I-III) i starszych (IV-VI). W pierwszym wewnętrznym etapie oceny prac konkursowych wyłoniono 36 najlepszych  prac, które następnie trafiły do oceny członków Jury konkursu. Posiedzenie Jury odbyło się w dniu 13 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej w Gaszowicach. Przyznano 6 nagród głównych (po 3 w każdej kategorii wiekowej), 5 wyróżnień i jedno wyróżnienie specjalne przyznane przez Biuro Doradczo Organizacyjne BHP, Rybnik.

Laureaci konkursu:

 

Klasy I-III
Nagrody główne:

1. Patrycja Lampert, kl. II, SP Czernica
2. Natalia Pypeć, kl. III, SP Gaszowice
3. Sonia Święty, kl. I, SP Czernica
wyróżnienia:
1. Bernadeta Malcharczyk, kl. III, SP Czernica
2. Emilia Żuchowicz, kl. II, SP Czernica
3. Alicja Pawliczek, kl. II, SP Czernica

Klasy IV-VI
Nagrody główne:

1. Kamil Górecki, kl. VI, SP Czernica
2. Jan Stępień, kl. VI, SP Szczerbice
3. Karolina Weczerek, kl. VI, SP Czernica
wyróżnienie
1. Dagmara Kostur, kl. VI, SP Gaszowice
2. Klaudia Pypeć, kl. VI, SP. Gaszowice

Wyróżnienie specjalne:
1. Patrycja Pastusiak, kl. V, SP Czernica

Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych - ściągnij  ...

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród laureatom odbył się w dniu 23 maja  2011 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. W uroczystości wzięli udział – oprócz organizatorów i laureatów konkursu - przedstawiciele Urzędu Gminy, Państwowej Inspekcji Pracy, Ochotniczej Straży Pożarnej, Komisariatu Policji w Gaszowicach, Automobilklubu Śląskiego oraz nauczyciele i uczniowie ze szkół uczestniczących w konkursie. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody i dyplomy, autorzy prac wyróżnionych - upominki i dyplomy.