Bezpieczne miejsce pracy (Olsztyn) - 2011 r.

Konkurs plastyczny pn. "Bezpieczne miejsce pracy"
Olsztyn, 2011 r.

Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkól podstawowych wpisuje się w działania prowadzone w ramach informacyjnej kampanii społecznej pn. „Bezpieczne miejsce pracy” organizowanej w roku 2011 przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Do konkursu przystąpiło 15 szkół podstawowych, w których uczy się ponad 5 000 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było plastyczne przedstawienie swojego wyobrażenia o bezpiecznym miejscu pracy w dowolnie wybranym miejscu (mogła to być np. praca wykonywana przez rodziców – w biurze, na placu budowy, w gospodarstwie rolnym, sklepie, zakładzie przemysłowym, praca przy komputerze, praca ucznia w szkole, itp.). Mogła dotyczyć zarówno czynników fizycznych w środowisku pracy (np. hałas, oświetlenie), warunków higienicznych, jak i czynników psychospołecznych.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas młodszych (I-III) i starszych (IV-VI). Koordynowany był przez członków Oddziału Olsztyńskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

W pierwszym wewnętrzny etapie oceny prac konkursowych, przeprowadzonym w szkołach, wyłoniono spośród 1548 prac po około 10 najlepszych z każdej grupy wiekowej. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się 222 prace.

W dniu 30 marca 2011 r. w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Jury konkursu w składzie: Marta Derlicka – Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut- Badawczy, Wioletta Jaskólska – Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Violetta Kulikowska - Parkasiewicz - Wydział Sztuki Uniwersytetu - Warmińsko-Mazurskiego, Remigjusz Łazicki - OSPSBHP, Oddział Olsztyn, Grzegorz Paciulan - OSPSBHP, Oddział Olsztyn, Cecylia Połuboczek - OSPSBHP, Oddział Olsztyn, Weronika Barbara Sobczak – Państwowa Inspekcja Pracy, Elżbieta Tkaczyk - OSPSBHP, Oddział Olsztyn.
   

Przyznano 6 nagród głównych (po 3 w każdej kategorii wiekowej) i 12 wyróżnień (po 6 w każdej kategorii wiekowej).

Nagrody i wyróżnienia

Klasy I-III

1. Nagroda Główna: Konrad Bem, SP 7, kl. III
2. Nagroda Główna: Piotr Dominiak, SP 6,  kl. I
3. Nagroda Główna: Patryk Mróz, SP 32,  kl. III

1. Wyróżnienie: Piotr Bogacki, SP 32, kl. III
2. Wyróżnienie: Ula Dudek, SP 7, kl. III
3. Wyróżnienie: Anna Jarmoła, SP 3,   kl. I
4. Wyróżnienie: Bartek Skuratko, SP 6, kl. I  
5. Wyróżnienie: Maja Szczepańska SP 25, kl. I
6. Wyróżnienie: Julia Świerczyńska,    SP 30, kl. II  

Klasy IV-VI

1. Nagroda Główna: Joanna Jóźwik, SP 30,  kl. V
2. Nagroda Główna: Nikola Mówińska, SP 3, kl. VI
3. Nagroda Główna: Staś Świder,   SP 13,  kl. IV  

1. Wyróżnienie: Sandra Bugowska, SP 7, kl. V
2. Wyróżnienie: Adrianna Kalinowska,   SP 3,  kl. IV
3. Wyróżnienie: Kamila Mikos,   SP 34,  kl. IV
4. Wyróżnienie: Karolina Olejniczak, SP 25, kl.V
5. Wyróżnienie: Szymon Pawlicki,   SP 22, kl. VI
6. Wyróżnienie: Julia Stefaniak,    SP 13, kl. V

Finał konkursu i rozdanie nagród laureatom odbyło się w dniu 14 kwietnia 2011 r. podczas konferencji pn: „ Bezpieczne miejsce pracy”, zorganizowanej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody i dyplomy, autorzy prac wyróżnionych - upominki i dyplomy, a opiekunowie laureatów pisemne podziękowania. Wszystkie szkoły i placówki, które wzięły udział w konkursie otrzymały  pisemne podziękowania za udział w konkursie, skierowane na ręce Dyrektorów szkół.

Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych