Oświetlenie (Warszawa) - 2010 r.

Konkurs plastyczny pn. „Oświetlenie”
Warszawa 2010 r.

Konkurs plastyczny pn. „Oświetlenie” dla uczniów szkół podstawowych był zorganizowany równolegle z konkursem na plakat bezpieczeństwa pracy (pod tym samym tytułem) dla profesjonalistów. Wzięło w nim udział ponad 500 uczniów ze szkół podstawowych w Warszawie i Giżycach.

Posiedzenie Jury odbyło się w dniu 20 października 2010 r. w Szkole podstawowej nr 341 w Warszawie. Spośród ponad 50 zaprezentowanych na posiedzeniu prac Jury przyznało 6 nagród głównych i 11 wyróżnień.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
W kategorii: klasy I-III
Nagrody główne

1. Tomasz Rokicki, klasa III, Szkoła Podstawowa w Giżycach
2. Milena Nowak, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie
3. Zuzanna Balcerak,  klasa II, Szkoła Podstawowa w Giżycach
Wyróżnienia
1. Oliwia Porębska, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie
2. Anita Skibińska, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie
3. Dorota Orlińska, klasa II, Szkoła Podstawowa w Giżycach
4. Justyna Dembal, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie
5. Mikołaj Brzeszkiewicz, klasa 0, Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie

W kategorii: klasy IV-VI
Nagrody główne

1. Paulina Kornacka, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Giżycach
2. Łukasz Arkuszewski, klasa V, Szkoła Podstawowa w Giżycach
3. Wiktoria Kościelniak, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie

Wyróżnienia
1. Aleksandra Romanik , klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie
2. Michał Puliński, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie
3. Bartłomiej Rolewski, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Giżycach
4. Martyna Włodarczyk, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie
5. Łucja Kalisiewicz, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie
6. Maria Górska, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie

Otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych rysunków połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w czasie uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej plakatów bezpieczeństwa pracy pn.: ”Oświetlenie” w dniu 28 października br. w siedzibie Centralnego instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dyplomy CIOP-PIB.