Oświetlenie miejsc pracy, nauki, zabawy (gmina Wręczyca Wielka) - 2010

Współorganizacja konkursu plastycznego pn.: „Oświetlenie miejsc pracy, nauki, zabawy”, gmina Wręczyca Wielka 2010 r

Konkurs plastyczny pn: „Oświetlenie miejsc pracy, nauki, zabawy” zrealizowano w ramach gminnego projektu edukacyjno-wychowawczego kultury bezpieczeństwa 2009/2010 (pn.: „Bezpieczne użytkowanie maszyn, urządzeń i budynków. Trzeźwy i wypoczęty pracuję, uczę się i bawię bezpiecznie”) dla placówek oświatowych w gminie Wręczyca Wielka.

W konkursie wzięły udział wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy. Każda placówka została zaopatrzona - przed rozpoczęciem realizacji projektu - w materiały dydaktyczne i poglądowe z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Placówki Terenowej KRUS w Kłobucku. Dostarczone materiały pozwoliły zaplanować lekcje wychowawcze, pogadanki, apele i uzupełnić tematy lekcyjne o tematykę związaną z bezpiecznym użytkowaniem maszyn, urządzeń i budynków. Materiały te były wykorzystywane przez nauczycieli przedmiotów, wychowawców, koordynatorów ds. bhp, osób odpowiedzialnych za sprawy bhp w placówce. Placówki otrzymały także na nośnikach elektronicznych najnowsze normy, zbiory przepisów i poradniki dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyn, urządzeń i budynków oraz wskazówki i normy dotyczące oświetlenia miejsc pracy, nauki i zabawy. Poprzez biblioteki szkolne, zebrania z rodzicami, specjalne kąciki z literaturą dla rodziców - placówki starały się dotrzeć do rodziców, aby zainteresować ich tematyką Projektu.

Jury konkursu w składzie Zbigniew Dworecki, Ryszard Rygał oraz Iwona Heppner dokonało wyboru najlepszych prac spośród 98 prac, które ostatecznie trafiły (po wstępnych eliminacjach wewnętrznych w szkołach) do oceny Komisji. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu odbyło się w dniu 8 czerwca 2010 roku w Zespole Szkół w Węglowicach.

Nagrody otrzymali:
W kategorii - Gimnazja:

1. Olga Żurawska, Kl. Ic, Gimnazjum Węglowice
2. Ewa Bogus, Kl. IIa, Gimnazjum Wręczyca Wielka
3. Izabela Jurczyńska, Kl. IIa, Gimnazjum Wręczyca Wielka

W kategorii - Szkoły Podstawowe:
Klasy I-III

1. Cezary Pradela, Kl. III  Sz. P. Bieżeń
2. Natalia Maj, Kl. I,  Sz. P. Borowe
3. Angelika Kuśmierczyk, Kl. I,  Sz P. Truskolasy
Klasy IV-VI:
1. Kacper Niezgoda, Kl. VB,  Sz. P. Wręczyca Wielka
2. Kamil Parkitny, Kl. Va,  Sz. P. Wręczyca Wielka
3. Ewa Mirek, Kl. VI,  Sz. P. Borowe, Klaudia Kozak, Kl. IV,  Sz. P. Kuleje

W kategorii - Przedszkola:
1. Natalia Bekus, l.6,  Oddział  Przedszkolny w Pile Pierwszej
2. Katarzyna Król, l.6, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi we Wręczycy Wielkiej
3. Julia Pietrzak, l.6,  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi we Wręczycy Wielkiej