Konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Prawdziwy bohater nosi maskę”

 

Konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Prawdziwy bohater nosi maskę”

 

Organizator:

 

  

 

Partner Honorowy :

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNICY
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLEŚNICY
ul. 3 Maja 20, 56-400 Oleśnica
e-mail:  psse.olesnica@pis.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-olesnica

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań na rzecz rozwijania metod i opracowywania narzędzi wspierających proces edukacji w zakresie kształtowania postaw probezpiecznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w 2021 roku organizuje konkurs plastyczny pn. „Prawdziwy bohater nosi maskę”.  Instytut kierując konkurs do dzieci w wieku szkolnym stawia sobie za cel zwrócenie ich uwagi na nowe zagrożenia oraz obowiązki, które pojawiły się podczas epidemii COVID-19 i w dużym stopniu dotyczą również najmłodszych.

 

 

Konkurs „Prawdziwy bohater nosi maskę” stawia sobie za cel zwrócenie uwagi dzieci na tematykę bezpieczeństwa w dobie epidemii koronawirusa rozumianego jako świadome i właściwe korzystanie ze środków ochrony indywidualnej, ograniczanie kontaktów społecznych oraz zachowanie dystansu społecznego, ale również umiejętne radzenie sobie z psychospołecznymi konsekwencjami epidemii, takimi jak skutki odizolowania, czy stygmatyzacja osób chorych. Konkurs jest również próbą zachęcenia uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania tej tematyki. Dzieci zaangażowane w zagadnienia od strony artystycznej, będą potrafiły spojrzeć na nie z nowej, szerszej perspektywy, co z kolei przełoży się na podniesienie świadomości młodych artystów dotyczącej profilaktyki zachorowań i umiejętnego zapobiegania konsekwencjom psychicznym wynikającym z ograniczenia kontaktów w grupach rówieśniczych. Dla dorosłych natomiast – pedagogów, rodziców, opiekunów - konkurs ma być pretekstem do rozmowy z dziećmi i ich edukacji w tym zakresie.

Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.

Harmonogram konkursu:

  • nadsyłanie prac -  do 30 kwietnia 2021 r.
  • posiedzenie Jury - 7 maja 2021 r.
  • informacja dotycząca wyników konkursu - do 24 maja 2021 r.
  • wręczenie nagród i wystawa nagrodzonych prac  -  czerwiec 2021 r.

 

W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać wypełnione zgłoszenie pocztą na adres Instytutu (Magdalena Olszowy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa) lub e-mailem na adres molszowy.ciop@gmail.com.  Pliki zgłoszeń są dostępne do pobrania na stronie https://bit.ly/ciop_Prawdziwy_Bohater

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Ulotka

Plakat

 

Informacji dot. konkursu udziela:

Magdalena Olszowy

tel. (22) 623 37 26

e-mail: magdalena.olszowy@ciop.pl

 

 
Kultura bezpieczeństwa

Materiały edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD)

 

zobacz