Konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Prawdziwy bohater nosi maskę”

 

Konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Prawdziwy bohater nosi maskę”

 

Organizator:

 

  

 

Partner Honorowy :

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNICY
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLEŚNICY
ul. 3 Maja 20, 56-400 Oleśnica
e-mail:  psse.olesnica@pis.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-olesnica

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań na rzecz rozwijania metod i opracowywania narzędzi wspierających proces edukacji w zakresie kształtowania postaw probezpiecznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w 2021 roku organizuje konkurs plastyczny pn. „Prawdziwy bohater nosi maskę”.  Instytut kierując konkurs do dzieci w wieku szkolnym stawia sobie za cel zwrócenie ich uwagi na nowe zagrożenia oraz obowiązki, które pojawiły się podczas epidemii COVID-19 i w dużym stopniu dotyczą również najmłodszych.

 

PREZENTACJA NAGRODZONYCH PRAC

 

 

 

Konkurs „Prawdziwy bohater nosi maskę” stawia sobie za cel zwrócenie uwagi dzieci na tematykę bezpieczeństwa w dobie epidemii koronawirusa rozumianego jako świadome i właściwe korzystanie ze środków ochrony indywidualnej, ograniczanie kontaktów społecznych oraz zachowanie dystansu społecznego, ale również umiejętne radzenie sobie z psychospołecznymi konsekwencjami epidemii, takimi jak skutki odizolowania, czy stygmatyzacja osób chorych. Konkurs jest również próbą zachęcenia uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania tej tematyki. Dzieci zaangażowane w zagadnienia od strony artystycznej, będą potrafiły spojrzeć na nie z nowej, szerszej perspektywy, co z kolei przełoży się na podniesienie świadomości młodych artystów dotyczącej profilaktyki zachorowań i umiejętnego zapobiegania konsekwencjom psychicznym wynikającym z ograniczenia kontaktów w grupach rówieśniczych. Dla dorosłych natomiast – pedagogów, rodziców, opiekunów - konkurs ma być pretekstem do rozmowy z dziećmi i ich edukacji w tym zakresie.

Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.

WYNIKI KONKURSU

 

KATEGORIA KLAS I-II

I nagroda - Ksawery Dulewicz,

kl. II, Społeczna Językowa SP LTO im. Krzysztofa Kolumba w Lęborku

II Nagroda - Katarzyna Rambowicz,

kl. II, SP nr 64 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

III Nagroda - Maja Sawicka-Bąba,

kl. II, Społeczna Językowa SP LTO im. Krzysztofa Kolumba w Lęborku

Wyróżnienie - Julia Czaja,

kl. II Społeczna Językowa SP LTO im. Krzysztofa Kolumba w Lęborku

Wyróżnienie- Aleksandra Grzeszczyk,

kl. II, SP nr 45 w Lublinie

Wyróżnienie - Wiktoria Mackojć,

kl. I SP nr 12 w Olsztynie

 

KATEGORIA KLAS III-IV

I Nagroda - Lena Mukoid,

kl. IV, SP nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu

II Nagroda - Maksymilian Bazan,

kl. IV, SP nr 11 w Rzeszowie

III Nagroda - Alicja i Emil Zatorscy,

kl. III, SP nr 149 w Łodzi

Wyróżnienie - Marta Bartyzel,

kl. IV, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Warszawie

Wyróżnienie - Roża Kowalczyk,

kl. IV, FONTANNA MARZEŃ Prywatna SP w Tczewie

Wyróżnienie - Natalia Zarzyńska,

kl. IV, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Warszawie

 

KATEGORIA KLAS V-VI

I Nagroda - Emilia Szafara,

kl. VI, SP nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie

II Nagroda - Jakub Lenk,

kl. VI, SP nr 1 w Żarach

III Nagroda - Kaja Rucińska,

kl. VI SP im. Bolesława Chrobrego w Lublinie

Wyróżnienie - Daria Jędryczko,

kl. VI SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

Wyróżnienie - Anna Skubisz,

kl. V, SP nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem

Wyróżnienie - Emilia Zarzeczna,

kl. V, Zespół Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym

 

KATEGORIA KLAS VII-VIII

I Nagroda - Gabriela Czekajło-Bezrąk,

kl. VIII, SP nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy

II Nagroda - Nina Piszczek,

kl. VI, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

III Nagroda - Julia Wawreczko,

kl. VII, Zespół Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym

Wyróżnienie - Maja Cituk,

kl. VII, SP nr 1 w Giżycku

Wyróżnienie - Hanna Kułakowska,

kl. VII, SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

Wyróżnienie - Maria Lutek,

kl. VII, SP im. Bolesława Chrobrego w Lublinie

 

NAGRODY SPECJALNE

Przyznane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnicy  – Honorowego Partnera konkursu:

  •   Dawid Tyhovskyy, kl. IV, SP im. Orła Białego w Dobrzeniu
  •   Mikołaj Zieliński, kl. IV, SP nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy

 

 

FINAŁ KONKURSU I OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród Laureatom połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się w 10 czerwca o godz.11.00 w siedzibie Instytutu przy ul. Czerniakowskiej 16. Ze względu na obostrzenia sanitarne prosimy o potwierdzenie swojej obecności mailowo na adres molszowy.ciop@gmail.com.

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WPROWADZENIE

Ulotka

Plakat

 

Informacji dot. konkursu udziela:

Magdalena Olszowy

tel. (22) 623 37 26

e-mail: magdalena.olszowy@ciop.pl