Bezpieczna szkoła (powiat kłobucki) - 2013

 

Konkurs plastyczny pn.: „Bezpieczna szkoła” został  zorganizowany przez Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach przy  współpracy  Centralnego Instytutu Ochrony  Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego  w ramach   I Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa i Promocji Zdrowia oraz kampanii  Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pn. „Zdrowe i bezpieczne  miejsce pracy. Partnerstwo dla prewencji” . Patronat nad Turniejem objął  Starosta Powiatu Kłobuckiego. Celem konkursu była popularyzacja problematyki  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka,  kształtowanie u uczniów poczucia właściwej  hierarchii wartości, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie, poprawa  świadomości bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół  podstawowych i gimnazjów  powiatu  kłobuckiego.

Wyniki konkursu:

Laureaci Konkursu Plastycznego „Bezpieczna szkoła” w kategorii kl.  I-III szkół podstawowych

I miejsce - Paulina Hobot- Zespół Szkół im. Synów Pułkuw  Węglowicach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

II miejsce – Karol Paruzel– Publiczna Szkoła Podstawowa  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Bieżeniu

III miejsce - Patryk Grzyb– Zespół Szkolno – Przedszkolny w  Parzymiechach Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

Wyróżnienia:

  • Oliwia Fikier- Zespół Szkół im. Synów Pułku w  Węglowicach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum;
  • Mikołaj Osiński- Zespół Szkół im. Synów Pułku w  Węglowicach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum;
  • Nadia Klabisz– Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku

 

Nagroda specjalna:

Kacper Gaj- Zespół Szkolno –  Przedszkolny w Parzymiechach Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

Laureaci Konkursu  Plastycznego „Bezpieczna szkoła” w kategorii kl. IV – VI szkół podstawowych:

I miejsce – Julia  Stępień– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku;

II miejsce –  Dominika Bachniak– Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej,  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum;

III miejsce –  Wiktoria Bryła– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem;

Wyróżnienia:

  • Wiktoria Karwala- Zespół Szkół im. Adama  Mickiewiczawe Wręczycy Wielkiej, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum;
  • Paulina Myślińska– Szkoła Podstawowa im. Juliana  Tuwima w Złochowicach

 

Laureaci Konkursu Plastycznego „Bezpieczna szkoła” w kategorii kl. I –  III gimnazjum(1):

I miejsce – Paulina Krawczyk– Zespół Szkół im. Stanisława Ligonia w  Truskolasach, Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum;

II miejsce – Olga Jelonek - Zespół Szkół im. Stanisława Ligonia w  Truskolasach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum;

III miejsce – Szymon Biś– Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia  Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie pow. kłobuckiego

Laureaci Konkursu Literackiego „Bezpieczna szkoła” w kategorii kl. I –  III gimnazjum (2):

I miejsce – Anna Staszczyk- Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy  Wielkiej, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum;

II miejsce – Kamil Grochowina- Zespół Szkół im. Synów Pułku w  Węglowicach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum;

III miejsce – Mateusz Słonina- Zespół Szkół im. Synów Pułku w  Węglowicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum;

Laureaci Konkursu Literackiego „Bezpieczna szkoła” w kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Joanna Kubicka– Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Jana Długosza  w Kłobucku;

II miejsce – nie przyznano;

III miejsce – nie przyznano;

Uroczyste wręczenie nagród i  dyplomów laureatom konkursu odbyło się w dniu 17 maja 2013 roku w Zespole Szkół  w Węglowicach.