Moje miejsce do nauki - ergonomiczne, zdrowe, bezpieczne (powiat nowomiejski) - 2013 r.

Konkurs plastyczny pn.: „Moje miejsce do nauki – ergonomiczne, zdrowe, bezpieczne”” (powiat nowomiejski) - 2013 r.

Konkurs plastyczny jest organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i Firmę Doradczo-Szkoleniową „BHP-max” Krzysztof Wrzosek w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Przez innowacje do bezpieczeństwa”. 
 

Celem głównym konkursu była popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia wśród uczniów szkół podstawowych i ich rodzin, a także podnoszenie świadomości występowania zagrożeń związanych z niewłaściwym miejscem pracy ucznia, zarówno w szkole , jak i w domu.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas młodszych I – III oraz uczniowie klas starszych IV- VI.

Do konkursu przystąpiły szkoły podstawowe z: Marzęcic, Tereszewa oraz Nowego Grodziczna.

Spośród złożonych prac, komisja konkursowa w dniu 11.06.2013 r. wyłoniła laureatów konkursu (protokół).

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w dniu 22 czerwca 2013 r. podczas XII Pokazu Przedsiębiorczości i Kultury Regionu w Nowym Mieście Lubawskim.

 

 

 

Nagrodzone prace:

 

Kategoria wiekowa I-III

 
Stępień Adrian – SP Tereszewo kl. II     Michalska Kinga – SP Tereszewo kl. II


Ćwikliński Mateusz – SP Marzęcice kl. II


Kategoria wiekowa VI-VI

 
Wyrostek Maciej – SP Marzęcice kl. VI     Płoska Weronika – SP Marzęcice kl. VI


Sarnowski Tomasz – SP Marzęcice kl. VI

Wyróżnione prace:

 

Kategoria wiekowa I-III

 
Ćwikliński Adrian – SP Marzęcice kl. II     Otręba Dagmara – SP Marzęcice kl. I


Kotewicz Marika – SP Tereszewo kl. II


Kategoria wiekowa VI-VI

     
Kwaśniewska Weronika                       Gołędek Klaudia – SP Marzęcicach kl. VI
– SP Tereszewo kl. V  


Ługiewicz Sandra – SP Tereszewo kl. VI