Współdziałanie dzieci, rodziców i nauczycieli na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia

Konkurs plastyczny pn.: „Współdziałanie dzieci, rodziców i nauczycieli na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku szkolnym” (Węglowice, gm. Wręczyca Wielka) 2012

Konkurs pn „Współdziałanie dzieci, rodziców i nauczycieli na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku szkolnym” zrealizowany został w ramach kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Partnerstwo dla prewencji”. Wzięły w nim udział wszystkie placówki oświatowe gminy Wręczyca Wielka. Przeprowadzono w nich wstępną ocenę prac konkursowych, po dokonaniu której przesłano do oceny komisji konkursowej ponad 150 prac. Jury konkursu przyznało 12 nagród głównych i 8 wyróżnień. 

Wyniki Konkursu 
Przedszkola: 
I miejsce:   Patryk Piśniak, l.6, przedszkole w Truskolasach, 
Oddział Przedszkolny w Pile Pierwszej 
II miejsce: Dominika Komorowska, l.6, 
przedszkole z Oddziałem Integracyjnym we Wręczycy Wielkiej 
III miejsce: Milena Osińska, l.4, przedszkole w Węglowicach 
Wyróżnienie:   Monika Pasieka, l. 5 S.P. w Borowem, Oddział Przedszkolny 
Wyróżnienie:   Patrycja Jankowska, l.5, przedszkole w Truskolasach 

Szkoły Podstawowe - klasy I-III: 
I miejsce:   Miłosz Węgiel, klasa II ZS w Węglowicach   
II miejsce:   Oliwia Fikier, klasa II ZS w Węglowicach 
III miejsce:   Katarzyna Machura, klasa IIIb ZS w Truskolasach 
Wyróżnienie: Angelika Kuśmierczyk, klasa IIIb ZS w Truskolasach 
Wyróżnienie:   Angelika Wasilewska, klasa I ZS w Węglowicach 

Szkoły Podstawowe - klasy IV-VI: 
I miejsce:   Maksymilian Zawada, klasa IVa ZS w Węglowicach 
II miejsce:   Paulina Ściubidło, klasa IVb ZS we Wręczycy Wielkiej 
III miejsce:   Klaudia Tukaj, klasa IVa ZS Węglowice 
Wyróżnienie: Miłosz Hendzlik, klasa IV S.P. w Borowem 
Wyróżnienie: Małgorzata Pruciak, klasa IV ZS w Węglowicach   

Gimnazja: 
I miejsce:   Kacper Załogowski, klasa IIa ZS we Wręczycy  Wielkiej 
II miejsce:   Martyna Badora, klasa Ia ZS we Wręczycy Wielkiej 
III miejsce:   Klaudia Tyras, klasa Ib ZS w Węglowicach 
Wyróżnienie: Agnieszka Schulz, klasa IIa ZS we Wręczycy Wielkiej 
Wyróżnienie: Karolina Klama, klasa Ia ZS we Wręczycy Wielkiej   

  
Autor: Agnieszka Schulz 

      
Autor: Klaudia Tukaj                  Autor: Miłosz Węgiel 


Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu odbyło się w dniu 5 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół w Węglowicach. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Terenowej Placówki KRUS w Kłobudzku, Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej, Zarządu Województwa Śląskiego oraz laureaci konkursu wraz z opiekunami. Uroczystość uświetniły występy uczniów  klas młodszych, którzy przedstawili scenki obrazujące zagrożenia, jakie mogą spotkać dzieci w czasie wakacji. Uczestnicy uroczystości mogli zapoznać się z najlepszymi pracami uczniów, wyeksponowanymi na towarzyszącej uroczystości wystawie.