Zagrożenia w zabawie, nauce i pracy (gmina Wręczyca Wielka) - 2009

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół z gminy Wręczyca Wielka
pn.: „Zagrożenia w zabawie, nauce i pracy”

Konkurs został przeprowadzony w szkołach gminy Wręczyca Wielka. Każdą placówkę biorącą udział w konkursie, zaopatrzono przed jego realizacją w odpowiednie materiały informacyjne z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Placówki Terenowej KRUS w Kłobucku. Dostarczone materiały pozwoliły zaplanować w szkołach lekcje wychowawcze, pogadanki, apele i uzupełnić tematy lekcyjne o problematykę związaną z potencjalnymi zagrożeniami, jakie mogą towarzyszyć nauce, zabawie czy pracy.
We wszystkich szkołach została przeprowadzona również ankieta skierowana do uczniów, a mająca na celu zdiagnozowanie przez dzieci zagrożeń występujących w szkole, domu, rodzinnej miejscowości. Zebrano 350 wypełnionych ankiet.

Na bazie przygotowań merytorycznych i analizy przeprowadzonych ankiet ogłoszono w placówkach ogólnogminny konkurs plastyczny na temat zagrożeń w zabawie, nauce i pracy. Nad konkursem czuwał jego pomysłodawca i organizator – pan Zbigniew Dworecki.

Do konkursu przystąpiły również – obok szkół podstawowych - gimnazjum i przedszkola znajdujące się na terenie gminy.

Placówki biorące udział w konkursie:

 • Zespół Szkół we Wręczycy Wielkiej
 • Zespół Szkół w Truskolasach
 • Zespół Szkół w Węglowicach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kulejach
 • Szkoła Podstawowa w Kulejach
 • Szkoła Podstawowa w Borowem
 • Szkoły stowarzyszeniowe: Szkoła Podstawowa w Bieżeniu i Szkoła Podstawowa w Grodzisku
 • Przedszkole we Wręczycy Wielkiej
 • Przedszkole w Grodzisku
 • Przedszkole w Truskolasach
 • Przedszkole w Pile
 • Przedszkole w Golcach

Wstępną ocenę prac konkursowych przeprowadzono w poszczególnych placówkach oświatowych. Do oceny komisji konkursowej trafiło ostatecznie 135 prac. ,Jury konkursu przyznało 12 nagród głównych i 10 wyróżnień.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych

GIMNAZJA:
I MIEJSCE: ADAMIK KLAUDIA WRĘCZYCA WIELKA
II MIEJSCE: CHUDA EDYTA WRĘCZYCA WIELKA
III MIEJSCE: KOŻUCH KLAUDIA WRĘCZYCA WIELKA
WYRÓŻNIENIE: DĄBROŚ SYLWIA WRĘCZYCA WIELKA
WYRÓŻNIENIE: DUDA KLAUDIA WRĘCZECA  WIELKA

SZKOŁY PODSTAWOWE:
KLASY I-III
I MIEJSCE:   MAŃKA DOMINIKA BOROWE
II MIEJSCE:  GLOC HUBERT TRUSKOLASY
III MIEJSCE:  KURZACZ BARTOSZ TRUSKOLASY
WYRÓŻNIENIE:  HUDY DAWID TRUSKOLASY
WYRÓŻNIENIE:  LIBUDZIC NATALIA WĘGLOWICE

KLASY IV-VI:
I MIEJSCE:  DRZEWIECKA SANDRA KULEJE
II MIEJSCE:  MARCINKOWSKI PIOTR WRĘCZYCA WIELKA
III MIEJSCE:  PARUZEL PIOTR WĘGLOWICE
WYRÓŻNIENIE:  BRYŁA MAGDA BOROWE
WYRÓŻNIENIE:  TOTOŃ ANGELIKA WRĘCZYCA WIELKA  

PRZEDSZKOLA:
I MIEJSCE:  KOŃCZAK EMILIA WRĘCZYCA WIELKA
II MIEJSCE: DOBOSZ MAGDALENA WRĘCZYCA WIELKA
III MIEJSCE:  KWIĘDACZ KAROLINA WRĘCZYCA WIELKA      
WYRÓŻNIENIE:  SZUMILAS ROKSANA BIEŻEŃ
WYRÓŻNIENIE:  KURZACH ŁUCJA WĘGLOWICE

Uroczyste otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych uczniów, połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w dniu 9 czerwca 2009 roku w Zespole Szkół w Węglowicach.

   
 


W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście reprezentujący instytucje współuczestniczące w realizacji konkursu ( CIOP-PIB, KRUS, Urząd Gminy) Uczniowie szkoły podstawowej w Węglowicach przygotowali scenki rodzajowe traktujące o bezpieczeństwie i zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać uczniowie.