Ryzykowne zachowania przy pracach w gospodarstwie rolnym (2009)

 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych  pn.: „Ryzykowne zachowania przy pracach w gospodarstwie rolnym”

Rok 2009
(woj. warmińsko – mazurskie)

W dniu 29 czerwca 2009 r. odbył się w Olsztynie w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego II etap oceny prac konkursowych.

 


W posiedzeniu Jury konkursu udział wzięli:
1. Marta Derlicka – CIOP-PIB, Warszawa
2. Grzegorz Fiałkowski – OSPS BHP Olsztyn
3. Marzena Huculak – Instytut Sztuk Pięknych, Olsztyn
4. Cecylia Połuboczek – OSPS BHP Olsztyn
5. Krzysztof Wrzosek – OSPS BHP Olsztyn

Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 129 prac (kl I-III -68 i z kl IV-VI - 61) z 10 szkół podstawowych. Jury przyznało 6 nagród głównych i 12 wyróżnień.

Nagrody otrzymali:

Klasy I-III

nagrody główne

 • Magdalena Jabłoński, SP Płośnica, kl I
 • Agata Wiśniewska, SP Gwiździny, kl. II
 • Julia Cegiełka, SP Wielki Łęck, kl. II

 

wyróżnienia

 • Kinga Narewska, SP w Bożem, kl. I
 • Monika Mężykowska, SP Płośnica, kl. III
 • Adam Szepanski, SP Butryny, kl. I
 • Szymon Gajkowski, SP, Gwiździny, kl. III
 • Zofia Klewiado, SP Butryny, kl. II
 • Grzegorz Krakowski, SP w Bożem, kl. III

Klasy IV-VI

nagrody główne

 • Natalia Kwiatkowska, SP Butryny, kl. IV
 • Marta Milewska, SP Gwiździny, kl. IV
 • Natalia Łapka, SP w Bożem

wyróżnienia  

 • Grażyna Marszelewska, SP Gwiździny, kl. VI
 • Angelika Szczepańska, SP we Franciszkowie, kl. VI
 • Julia Chodkiewicz, SP Marcinkowo, kl. IV
 • Agata Kowalczyk, SP Płośnica, kl. VI
 • Mlena Kaczyńska, SP Wielki Łęck, kl. IV
 • Natalia Wasiak, SP Ząbrowo, kl. IV.

Nagrodzone prace:


Nagroda głowna - Julia Cegiełka, SP Wielki Łęck, kl. II


Nagroda główna - Natalia Kwiatkowska, SP Butryny, kl. IV


Nagroda główna - Magdalena Jabłońska, SP Płośnica, kl. I


Nagroda główna - Agata Wiśniewska, SP Gwiździny, kl. II


Nagroda główna - Natalia Łapka, SP w Bożem, kl. IV


Nagroda główna - Marta Milewska, SP Gwiździny, kl. IV

Uroczyste otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac plastycznych, połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w dniu 22 czerwca 2009 r. w Olsztynie podczas konferencji pn: „Gospodarstwo rolne – bezpieczne miejsce pracy”, zorganizowanej pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Opiekunowie laureatów – pisemne podziękowania za zaangażowanie wszystkich pracę z uczniami. Do wszystkich szkół i placówek, biorących udział w konkursie skierowano pisemne podziękowania na ręce dyrektorów.