Ryzykowne zachowania w szkole i w domu (Rybnik) - 2008

Konkurs plastyczny pn: „Ryzykowne zachowania w szkole i w domu” dla uczniów szkół podstawowych z Rybnika

Rok 2008

Organizowany w 2008 roku konkurs plastyczny pn. „Ryzykowne zachowania w szkole i w domu” wpisuje się w działania prowadzone w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego, organizowanej w latach 2008-2009 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Misją Agencji jest poprawa bezpieczeństwa, zdrowia i efektywności miejsc pracy, w szczególności zaś propagowanie skutecznych zachowań profilaktycznych. Agencja, z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii, zatrudnia specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i administracji publicznej. Na szczeblu krajowym Agencję reprezentuje sieć „punktów centralnych” – są to zazwyczaj główne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy w danym kraju. W Polsce funkcję takiego punktu pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Konkurs przeprowadzany był równolegle w trzech edycjach lokalnych:
- w Rybniku          - 21 kwietnia – 27 maja 2008 r.,
- w Iławie             - 28 kwietnia – 28 maja 2008 r
- w Warszawie      - 28 kwietnia – 30 maja 2008 r.

Regulamin konkursu:

 

Konkurs plastyczny pn.: „Ryzykowne zachowania w szkole i w domu” dla uczniów rybnickich szkół podstawowych

Wyniki konkursu:

 

Konkurs został przeprowadzony przy współpracy z panią Ewą Piterą – członkiem Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB  z Biura Doradczo – Organizacyjne Bhp w Rybniku. Jury Konkursu w składzie: Marta Derlicka – CIOP-PIB w Warszawie, Ewa Pitera – Biuro Doradczo – Organizacyjne BHP w Rybniku, Sabina Pieczka – Cech Rzemiosł w Rybniku przyznało 6 nagród głównych i 9 wyróżnień.

Nagrody główne w kategorii klas I – III:
1. Julia Parusel kl. II Sp 32, opiekun Małgorzata Małek
2. Julia Kaczmarczyk kl. I SP 6, opiekun Małgorzata Kołoda
3. Robert Rudol kl. II Sp 35, opiekun Joanna Gliwicka

Wyróżnienia w kategorii klas I- III:
1. Wiktoria Lach kl. I, Sp 6, opiekun Małgorzata Kołoda
2. Kamil Gruszczyk kl. I, Sp 35, opiekun Joanna Zając
3. Paweł Kuśka kl. I Sp 35, opiekun Aleksandra Oleś
4. Mateusz Musioł kl. I Sp 35, opiekun Aleksandra Oleś
5. Martyna Mental kl. II Sp 35, opiekun Joanna Gliwicka
6. uczeń kl. I, Sp 35, opiekun Aleksandra Oleś

Nagrody główne w kategorii klas IV – VI:
1. Magdalena Jonak kl. IVSP 32, opiekun Ilona Liszka
2. Ewelina Paszek kl. VI, SP 35, opiekun Żaneta Rarot- Szweda
3. Paulina Woźniczka kl. VI, Sp 35, opiekun Żaneta Rarot – Szweda

Wyróżnienia w kategorii klas IV- VI:
1. Magdalena Moj kl. IV Sp 6, opiekun Małgorzata Kołoda
2. Marcin Szyndler kl. IV Sp 3, opiekun Mirosława Wita
3. Karol Kuśka kl. V, Sp 6, opiekun Małgorzata KołodaFinał konkursu plastycznego pn.: „Ryzykowne zachowania w szkole i w domu” dla rybnickich szkół podstawowych odbył się 17 czerwca 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 35.