Ciszej i bezpieczniej, IV edycja - 2005

Ogólnopolski konkurs plastyczny:
„Ciszej i bezpieczniej” z cyklu:  Ochrona przed hałasem dla uczniów szkół podstawowych - IV edycja

Rok 2005

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn.: „Ciszej i bezpieczniej” został zorganizowany w ramach kampanii Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, poświęconej w roku 2005 walce z hałasem. Organizatorami konkursu byli: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Radomiu, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz autor konkursu – Pani Jolanta Turek.

Konkurs miał na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw spowodowanych hałasem, zachęcenie uczniów do twórczego zastanowienia się nad rozwiązaniem problemu- jak ochronić przed nim nasz słuch.
W konkursie wzięło udział 66 placówek oświatowych z terenu całej Polski – łącznie prawie 14 tys. uczniów z klas I – VI szkół podstawowych (254 klas I-III i 295 klas IV-VI).

W dniu 9 maja 2005 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu (siedzibie organizatora) odbyło się posiedzenie Jury Konkursu, pod przewodnictwem artysty fotografika, historyka sztuki - Pana Wojciecha Stana.  

Skład Jury konkursu:
Wojciech Stan – artysta fotografik - przewodniczący Jury
Marta Derlicka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Renata Korneluk - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Joanna Zagrodzka – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Teresa Czech – Prezes Centrum Edukacji Ekologicznej
Renata Słupek – Ministerstwo Środowiska
Jolanta Turek – autor konkursu
Andrzej Jasiński – artysta plastyk – Młodzieżowy Dom Kultury
Jacek Frankowski – artysta karykaturzysta, ilustrator
Edward Lutczyn – grafik

Jury przyznało po 3 nagrody główne i 6 wyróżnień w każdej grupie wiekowej. Wyłoniono również dodatkowo 22 prace na wystawę pokonkursową.
Organizatorzy nagrodzili również komentarze do prac. Przyznano dwa pierwsze miejsca, pięć wyróżnień i nagrodę specjalną autora konkursu.

W dniu 31 maja 2005 r. w gmachu Resursy Obywatelskiej w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu, połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej prac plastycznych. Uroczystości otworzyli: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Radomiu – Pani Danuta Kozicka, Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego – Pan dr inż. Wiktor Marek Zawieska oraz Pani Irmina Nowicka -Wicedyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Radomia.

Towarzysząca uroczystościom wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych była prezentowana również m.in. :

  • w Ministerstwie Środowiska w Warszawie (lipiec 2005 r.),
  • w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
    (sierpień 2005 r.)
  • w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie (październik 2005 r.).