Hałas ... w przemyśle drzewnym - 2005

Konkurs plastyczny:
„Hałas i zagrożenia wypadkowe w przemyśle drzewnym” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Lubawie

Rok 2005


W dniu 8 czerwca 2005 r. w gmachu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie odbyło się posiedzenie Jury konkursu plastycznego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pn.: „Hałas i zagrożenia wypadkowe w przemyśle drzewnym”.

Do oceny zostało przedstawionych 166 prac plastycznych z dwóch lubawskich szkół: Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika oraz z Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich.

Jury konkursu w składzie:
Marta Derlicka – CIOP-PIB – przewodnicząca Jury
Weronika Sobczak – PIP
Elżbieta Kowalkowska – SP im. M. Kopernika w Lubawie
przyznało 3 nagrody główne i 17 wyróżnień.