Ciszej i bezpieczniej, III edycja - 2004

Konkurs plastyczny:
„Ciszej i bezpieczniej” z cyklu: Ochrona przed hałasem dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie - III edycja

Rok 2004

W dniu 24 maja 2004 r. w Teatrze Lalka w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia pokonkursowej wystawy prac plastycznych uczniów warszawskich szkół podstawowych, połączona z wręczeniem nagród laureatom. Na konkurs nadesłano ponad 200 prac z 26 szkół podstawowych.

Jury w składzie:
Andrzej Pągowski – artysta grafik – przewodniczący
Marta Derlicka – CIOP-PIB
Renata Korneluk – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Jacek Jasielski – ASP Poznań
przyznało 6 nagród głównych i 16 wyróżnień.