Ciszej i bezpieczniej, II edycja - 2003

Konkurs plastyczny:
"Ciszej i bezpieczniej” z cyklu: Ochrona przed hałasem dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie, II edycja

Rok 2003

Dnia 23 kwietnia 2003 r. w Szkole Podstawowej nr 273 w Warszawie miało miejsce uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy pt.:„Ciszej żyjmy i bezpieczniej” z cyklu: Ochrona przed hałasem, prac plastycznych uczniów z  10 bielańskich szkół podstawowych, połączone z wręczeniem nagród laureatom. Konkurs został zorganizowany przez Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska  Dzielnicy Bielany oraz Szkołę Podstawową nr 273 w Warszawie, przy współudziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, który wraz z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu  objął patronat nad konkursem.  Otwarcia uroczystości dokonała Pani Jadwiga Ostachowicz – Dyrektor Szkoły, a całością spotkania, urozmaiconego występami uczniów, kierowała Pani Jolanta Turek – autor konkursu.

Jury konkursu przyznało 16 nagród głównych oraz 12 wyróżnień.


FRAGMENT WYSTAWY: