Integracja osób niepełnosprawnych... - 2003

Konkurs plastyczny :
"Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku pracy i życia” dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie

Rok 2003

Okazją do propagowania idei integracji osób niepełnosprawnych stała się decyzja Rady Unii Europejskiej o ustanowieniu roku 2003 Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem tej inicjatywy było zwrócenie uwagi na prawa osób niepełnosprawnych, wskazanie na pozytywny wkład, jaki wnoszą w życie społeczeństwa, uświadomienie dotkliwości problemów, jakie napotykają z powodu swojej niepełnosprawności, a także pokazanie różnych form dyskryminacji, z którymi się spotykają. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych był imprezą towarzyszącą konkursowi na plakat bezpieczeństwa pracy dla profesjonalistów o tym samym tytule. Jury konkursu przyznało 10 nagród głównych i 14 wyróżnień. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej plakatów i prac plastycznych uczniów odbyło się w CIOP-PIB w dniu 17 grudnia 2003 r.