Ciszej i bezpieczniej, I edycja - 2002

Konkurs plastyczny:
"Ciszej i bezpieczniej” z cyklu: Ochrona przed hałasem dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie
I edycja

Rok 2002

W dniu 12 lutego 2002 roku w Szkole Podstawowej nr 273 w Warszawie miało miejsce uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy pn.: "Ochrona przed hałasem" prac plastycznych uczniów tej szkoły, połączone z wręczeniem nagród laureatom.

Konkurs plastyczny został zorganizowany z inicjatywy nauczycielki plastyki z tej szkoły - pani Jolanty Turek, przy współudziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. W konkursie wzięło udział ponad 200 uczniów z klas IV-VI.

Uwrażliwianie dzieci na istniejące zagrożenia w środowisku, w którym żyją, uczą się, bawią, a z czasem będą pracować, jest bowiem jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania wypadkom. Mówili o tym na spotkaniu z uczniami: prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka - dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz prof. dr hab. Henryk Skarżyński - dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.