Zagrożenia w szkole, w domu, w ośrodku - 2002

Konkurs plastyczny:
"Zagrożenia w szkole, w domu, w ośrodku” dla dzieci niewidomych i niedowidzących  z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach k/Warszawy

Rok  2002

W dniu 15 czerwca 2002 roku Instytut zorganizował w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach warsztaty edukacyjne pn.: „I Ty możesz pomóc”. W ramach tych warsztatów zorganizowano konkurs plastyczny dla mieszkańców tego Ośrodka. Uczniowie wykonali prace plastyczne na temat zagrożeń, na jakie natrafiają w swoim codziennym życiu. Głównym celem tych zajęć było uwrażliwienie dzieci na istniejące zagrożenia w środowisku w którym żyją, uczą się i bawią. Uświadamianie tych zagrożeń i znajomość sposobów ich unikania jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania wypadkom. W konkursie wzięło udział około 70 osób. Prace były wykonywane na tekturkach i „wykuwane” za pomocą igieł. Często przedstawianym w pracach zagrożeniem w życiu codziennym  autorów prac  były wiadra, drzewa i inne przedmioty stojące na drodze. Wszystkie prace uczniów zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.