Wypadki w szkole - 2001

Konkurs plastyczny:
„Wypadki w szkole” dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie

Rok 2001

30 października 2001 roku w Szkole Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie przy ul. Oławskiej 3 odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom dziecięcego konkursu plastycznego pt. "Wypadki w szkole". Został on zorganizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy jako impreza towarzysząca konkursowi na plakat bezpieczeństwa pracy dla profesjonalistów pod tym samym tytułem. Organizatorzy konkursu postawili sobie zadanie: uczynić szkołę, szkolne podwórko i drogę z domu do szkoły miejscami bezpiecznymi dla dzieci. Ponieważ najczęstszymi przyczynami wypadków wśród uczniów młodszych klas jest brak świadomości zagrożenia i umiejętności przewidywania skutków własnych działań, temat konkursu miał im to uświadomić. Technika prac plastycznych była dowolna. Dzieci posługiwały się kredką, ołówkiem, plasteliną i innymi materiałami; rysowały, malowały, naklejały, wycinały. Efektem było 610 prac o różnym stopniu trudności wykonania.