Zagrożenia, z którymi zetknąłeś się w domu ... - 1998 i 1999

Konkursy plastyczne:
„Zagrożenia, z którymi zetknąłeś się w domu, na podwórku, w szkole” dla uczniów szkół podstawowych w Gdańsku

Rok 1998 i 1999

W roku 1998 i 1999 Instytut był współorganizatorem konkursów przeprowadzonych wśród uczniów. szkół podstawowych w Gdańsku przez Oddział Gdański Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników BHP. Konkursy składały się – na wzór pilotażowego konkursu przeprowadzonego przez Instytut  w Warszawie w roku 1997 – z części testowej oraz części plastycznej. Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie brali udział w pogadankach na temat bezpiecznych zachowań.  W konkursach wzięło udział ok. 300 uczniów klas IV i V szkół podstawowych.