Wykaz Projektów
Streszczenie

Mechatroniczny system wspomagania rehabilitacji ruchowej segmentów układu mięśniowo-szkieletowego kończyny górnej w obrębie palców oraz nadgarstka

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Budziszewski

Streszczenie projektu:

 

Przywrócenie sprawności manualnej ręki, a w szczególności palców, jest jednym z kluczowych zagadnień rehabilitacji, ważnym zarówno z punktu widzenia życia codziennego, jak  i pracy zawodowej. Na ten aspekt kładziony jest szczególny nacisk podczas procesu rehabilitacji. Celem projektu było opracowanie systemu mechatronicznego typu egzoszkielet wspomagającego rehabilitację ruchową palców oraz nadgarstka poprzez wspomaganie ruchu w wybranych stawach.

W ramach projektu dokonano przeglądu budowy anatomicznej ręki wraz z mechaniką ruchu i funkcjami. Wypisano najczęstsze schorzenia i przedstawiono rehabilitację na przykładzie terapii manualnej wg Kaltenborn/Evjent. Następnie wyselekcjonowano ćwiczenia czynne oraz bierne wraz z zakresem ruchów w poszczególnych stawach. Na tej podstawie opracowano charakterystykę mechatronicznego systemu wspomagania rehabilitacji ruchowej palców oraz nadgarstka.

 

 

Projekt I.P.12. Funkcjonalny model mechatronicznego systemu wspomagania rehabilitacji

 

Następnie wykonano przegląd opisanych w literaturze rozwiązań konstrukcyjnych egzoszkieletów ręki i opracowano założenia konstrukcyjne mechatronicznego systemu wspomagania rehabilitacji. Na tej podstawie opracowano konstrukcję egzoszkieletu oraz modele komputerowe wszystkich jego elementów składowych. Następnie wykonano funkcjonalny model mechatronicznego systemu wspomagania rehabilitacji ruchowej palców oraz nadgarstka z wykorzystaniem metody druku 3D oraz opracowano układ sterowania egzoszkieletu i rejestracji ruchu. Opracowano oprogramowanie umożliwiające prowadzenie rehabilitacji z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej. Po opracowaniu modelu urządzenia wraz z oprogramowaniem przeprowadzono testy pilotażowe, na podstawie których wskazano i wprowadzono modyfikacje systemu. Następnie przeprowadzono badania z udziałem 10 pacjentów, których celem była ocena wygody korzystania z mechatronicznego systemu wspomagania rehabilitacji i przydatności podczas wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych. Testy przeprowadzone z udziałem pacjentów i terapeutów umożliwiły pozytywną ocenę mechatronicznego systemu wspomagania rehabilitacji. Pokazały, że zaproponowana koncepcja oraz rozwiązania techniczne spełniają swoje zadanie i mogą być wykorzystane do wspomagania rehabilitacji. W wyniku badań wskazano też problemy w funkcjonowaniu systemu. Biorąc to pod uwagę, zaproponowano i wykonano konieczne jego modyfikacje. Następnie opracowano zintegrowany system wspomagania rehabilitacji kończyny górnej, wraz z instrukcją dla rehabilitantów. Opracowano również materiały informacyjne na temat wyników projektu.  

Wyniki projektu upowszechniono w 2 publikacjach naukowych oraz zaprezentowano na  2 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym. Opracowany w projekcie mechatroniczny system wspomagania rehabilitacji zaprezentowany został podczas 2 seminariów ponad 20 aktywnym zawodowo rehabilitantom, w tym ordynatorowi Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie.

 

System wspomagania rehabilitacji kończyn górnych z wykorzystaniem techniki rzeczywistości wirtualnej i urządzenia typu egzoszkielet (materiały informacyjne)
mgr. inż. Paweł Budziszewski
2016 r.

Mechatroniczny System Wspomagania Rehabilitacji (MSWR). UlotkaJednostka: Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016