Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9(576) WRZESIEŃ 2019
Stan bezpieczeństwa operatorów wózków widłowych w Polsce
Sławomir Halusiak

Wzrost liczby wózków widłowych wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem występowania wypadków i sytuacji niebezpiecznych, które systematycznie powinny być analizowane. Przy ocenie tej warto zastosować wskaźniki  wypadków dotyczące danych urządzeń i sytuacji niebezpiecznych.

W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn i skutków wypadków przy pracy operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych w latach 2011-2017. Do najcięższych w skutkach wypadków doszło  na skutek utraty stateczności wózka na zakręcie, przygniecenia wózkiem, uderzenia ładunkiem, uderzenia wózkiem. Najwięcej obrażeń powstało w wyniku najechania podczas cofania, najechania na nogę, przygniecenia wózkiem bądź ładunkiem, uderzenia wózkiem. Stwierdzono, że poprawia się bezpieczeństwo pracy operatorów wózków pod dozorem pełnym. Nasilają się błędy w eksploatacji wózków, co wymaga częstszej weryfikacji umiejętności operatorów i zwiększania ich świadomości zagrożeń.Zachorowalność na boreliozę w wybranych zawodach w Polsce
Paweł Mazur, Grzegorz Nowak

Borelioza, zwana również chorobą z Lyme, często charakteryzuje się wieloletnim okresem utajenia. Zróżnicowane symptomy, wywoływane przez różne szczepy, mogą dodatkowo utrudniać jej identyfikację. Zbyt późna diagnoza oraz leczenie prowadzi niejednokrotnie do nieodwracalnych zmian kostno-stawowych lub neurologicznych. Może wywoływać zmiany rozwojowe płodu, a nawet poronienia. Szeroka baza żywicieli kleszczy dodatkowo zwiększa ryzyko zachorowania w miejscach pracy różnych grup zawodowych.

 W artykule opisano ryzyko zachorowania na boreliozę w odniesieniu do wybranych zawodów w Polsce, a w szczególności w stosunku do pracowników leśnych, którzy są grupą najwyższego ryzyka. Dzięki skorelowaniu danych z wieloletnich raportów zachorowań możliwe jest przeanalizowanie efektów działania dotychczas stosowanych środków ochrony indywidualnej oraz określenie szacunkowego prawdopodobieństwa wystąpienia boreliozy wśród innych grup zawodowych.Nierówności płci na rynku pracy – przegląd literatury
Magdalena Warszewska-Makuch, Zofia Mockałło

W większości krajów europejskich sytuacja kobiet w sferze zawodowej nie jest taka sama jak sytuacja mężczyzn. Artykuł koncentruje się na problemie nierówności płci na rynku pracy na podstawie analizy danych pochodzących z badań sondażowych przeprowadzonych w Polsce i na świecie. Uwagę skoncentrowano na takich kwestiach jak: poziom zatrudnienia kobiet i mężczyzn, poziom i relacje wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami, czas pracy kobiet i mężczyzn, a także struktura zatrudnienia i możliwość rozwoju. W artykule starano się również wskazać przyczyny tych nierówności.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer