Środki ochrony indywidualnej dla MŚP
ZAKŁADY SPAWALNICZE

 

 

Wstęp
Niniejsza lista kontrolna zawiera informacje mające na celu przybliżenie Państwu wymagań stawianych przez nowe krajowe przepisy prawne (zharmonizowane z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/656/EWG), dotyczące doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zawiera informacje dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej stosowanych w zakładach spawalnictwa elektrycznego i gazowego.

Zagrożenia
Wśród czynników szkodliwych i niebezpiecznych, będących źródłem zagrożeń oczu i twarzy, występujących podczas spawania i w technikach pokrewnych można wyróżnić:

promieniowanie optyczne o nadmiernym natężeniu (nadfioletowe, widzialne i podczerwone);
gorące i zimne odpryski metalu i żużlu;
dymy spawalnicze (pyły i gazy);
iskry i płomień.


Promieniowanie emitowane podczas spawania elektrycznego oraz spawania płomieniem gazowym może być przyczyną wielu poważnych schorzeń, takich jak:

zaćma powstała na skutek przegrzania oka;
stany zapalne rogówki i spojówki;
zmiany na siatkówce i dnie oka spawacza.Wszystkie rodzaje promieniowania optycznego występującego podczas spawania są szkodliwe dla oczu spawacza. Promieniowanie powstające podczas spawania łukiem elektrycznym jest również szkodliwe dla skóry twarzy.

Powstające podczas spawania odpryski stopionych metali oraz żużlu mogą dodatkowo prowadzić do poważnych urazów gałki ocznej. Wniknięcie do gałki ocznej ciała obcego, np. w postaci odłamka żelaza lub miedzi, oprócz spowodowanych uszkodzeń mechanicznych, może po latach wywołać żelazicę lub miedzicę.

Pomieszczenia pracy

Spawalnia*
Do typowych zagrożeń można zaliczyć: promieniowanie nadfioletowe, podczerwone, widzialne; odpryski stopionych metali, żużla, gorące powierzchnie spawanych przedmiotów, kontakt z otwartym płomieniem. Ostre krawędzie spawanych przedmiotów, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, dymy i pył powstające podczas spawania. Procesom spawania często towarzyszy narażenia na hałas.
Warsztat mechaniczny
Do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy można zaliczyć: odpryski ciał stałych, ostre krawędzie przedmiotów mogące spowodować przecięcie, otarcie, zagrożenie wciągnięciem i zgnieceniem przez wirujące elementy maszyn, pyły, hałas.


*Spawalnia to odpowiednio przystosowane pomieszczenie lub jego część, gdzie są zlokalizowane stałe stanowiska przeznaczone do wykonywania prac spawalniczych. Wyposażenie techniczne tych stanowisk i instalacje mają charakter stały. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach spawalni powinno być zapewnione oświetlenia elektryczne (o natężeniu co najmniej 200 lx). Spawalnia powinna mieć zapewniona skuteczna wentylację. Stanowiska powinny być wyposażone w wentylację miejscową wywiewną. W procesie spawania MAG i MIG stosuje się odsysanie przez otwory umieszczone w pobliżu dyszy palnika.

 
 
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych