Listy kontrolne. Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w małych i średnich przedsiębiorstwach Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)