Konferencja Sawo 2010
 
Organizator:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut   Badawczy

Miejsce konferencji:
Teren MTP (wejście główne od ul.  Głogowskiej), hol wschodni, sala niebieska
 
 
Europejska Kampania Informacyjna pn. "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków"
- Wioletta Klimaszewska, CIOP-PIB

Obowiązki i działania producentów oraz użytkowników dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn zgodnie z dyrektywami 2006/42/WE i 2009/104/WE
- Józef Gierasimiuk, CIOP-PIB

Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń oraz wskazówki postępowania w tym zakresie dla przedsiębiorstw
- Leszek Zając, Państwowa Inspekcja Pracy

Rola Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego
- Andrzej Ziółkowski, Urząd Dozoru Technicznego

Kontrole urządzeń ochronnych stosowanych do maszyn
- Agata Latała, CIOP-PIB

Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym w transporcie wewnętrznym
- Krystyna Myrcha, CIOP-PIB

 

 

 

 

 
Bezpieczeństwo Eksploatacji Europejska KAMPANIA 2011