Wyniki pomiarów charakterystyk kierunkowych

 

Charakterystyki kierunkowe sygnału emitowanego przez sygnalizator ostrzegawczy firmy ELFIR typu ZURA PS – 100R

szum

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

 

© 2002-2004 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy www.anc.pl, www.ciop.pl