Charakterystyka kierunkowa dźwięku emitowanego przez syrenę sygnalizatora ostrzegawczego 
firmy ELFIR typu ZURA PS – 100R
sygnał wejściowy: 125 Hz