Projekty
 
Przywróć
Minimalizuj
Opracowanie i wykonanie stanowisk badawczych oraz procedur, instrukcji i kart do badań elektroizolacyjnych drabin, narzędzi ręcznych i osłon przeznaczonych do prac pod napięciem zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm europejskich
Kierownik projektu - dr hab. inż. Marek Dźwiarek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie procedur badawczych oraz opracowanie i wykonanie stanowisk badawczych do badań wybranych rodzajów wyposażenia do prac przy napięciu zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm europejskich
Kierownik projektu - mgr inż. Tomasz Strawiński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Zasady wykorzystania technik monitorowania miejsc pobytu pracownika z wykorzystaniem technologii ultraszerokopasmowej łączności (UWB) do zapewnienia bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn
Kierownik projektu - dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. nadzw. CIOP-PIB
Wykonawcy -
zobacz więcej