Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja online pn. „Praca w czasach pandemii”,
23 listopada 2020 r., godz. 11.00 –14.00 (online)

 

pn. „Praca w czasach pandemii”, 
23 listopada 2020 r., godz. 11.00-14.00

 

Świat pracy zmienił się w ciągu ostatnich miesięcy w sposób, którego nie przewidziano w żadnych prognozach.  Pandemia zmieniła sposób wykonywania pracy: spowodowała wzrost liczby osób pracujących w domu przy wykorzystaniu platform cyfrowych, w wielu zakładach pracy przyspieszyła digitalizację i robotyzację. Zarówno dla pracodawców, jak i pracowników oznaczało to,  i nadal oznacza konieczność przystosowania się i wypracowania nowych sposobów zarządzania i komunikowania się oraz podejmowanie innych niż dotychczas działań dla utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji i przeciwdziałania spadkowi wydajności zespołów pracowniczych.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy od lat prowadzi projekty w zakresie nowych i narastających zagrożeń w świecie pracy. W raportach z cyklicznego europejskiego badania przedsiębiorstw w tym zakresie już od 2009 r. wskazywała na problemy psychospołeczne związane z pracą oraz na potrzebę zarządzania tym rodzajem ryzyka zawodowego. Obecnie ten temat nabiera nowego wymiaru, ponieważ zagrożenia związane ze stresem, przemocą i nękaniem w pracy mogą się potęgować wskutek podwyższonego napięcia społecznego, obaw dotyczących zdrowotnych i ekonomicznych skutków pandemii oraz  zmian w relacjach międzyludzkich wynikających z upowszechnienia nowych form pracy.

Podczas  konferencji poruszono tematy dotyczące problemów w obszarze zdrowia i dobrostanu pracowników spowodowane pandemią koronawirusa. Naukowcy i praktycy zaprezentowali wyniki badań w tym zakresie oraz jakie zmiany pozwolą pracodawcom i pracownikom  sprostać  wyzwaniom, które pojawiły się w świecie pracy.

 

Nagranie z konferencji 

 

Prezentacje

 

  ESENER 3: Europejskie przedsiębiorstwa i „nowa normalność”
           - dr Zofia Pawłowska, CIOP-PIB

  Epidemia z perspektywy pracownika - wybrane problemy psychologiczne i sposoby radzenia sobie z nimi - dr hab. Dorota Żołnierczyk–Zreda, CIOP-PIB

  Czas na zmiany - nowa strategia HR w dbaniu o zdrowie pracownika
          
- Mariusz Smoliński, ICAN Research&Diagnostics Director, Małgorzata Nowak, Medicover

  Wellbeing strategicznym narzędziem na DZIŚ i dla organizacji JUTRA.
Prezentacja oparta
na konkretnych realizacjach
 

            – Beata Dyraga, Grupa Prodialog

 

 

Program konferencji

 

Wydarzenie online, udział bezpłatny po zarejestrowaniu się

 

Kontakt:

Wioleta Klimaszewska, CIOP-PIB

wioleta.klimaszewska@ciop.pl

tel. 22 623 36 77