Program


DNI ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA W ZAMOŚCIU

2 maja - 2 czerwca 2007 r.

 

W ramach Dni Zdrowego Kręgosłupa w Zamościu odbędą się m.in.:


                                                                                       
2 V - 2 VI Konkurs plastyczny pn.: „Mniej dźwigaj” dla uczniów szkół podstawowych
8 V - 2 VI Wystawy plakatów bezpieczeństwa pracy
8 V - 2 VI Konkurs wiedzy na temat zagrożeń mięśniowo-szkieletowych (na łamach tygodnika "Kronika Tygodnia")
8 V, godz. 10.00 Seminarium dla społecznych inspektorów pracy nt. przeciwdziałania zagrożeniom mięśniowo-szkieletowym
11 V, godz. 12.00 Spotkania pt. „Mniej dźwigaj” z uczniami szkół technicznych oraz uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy - Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu
23 V, godz. 10.00 Konferencja pt. „Mniej dźwigaj” dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu
29 V, godz. 10.00 Seminarium Cechu Rzemiosł Różnych nt. przeciwdziałania zagrożeniom mięśniowo-szkieletowym - Cech Rzemiosł Różnych w Zamościu
29 V - 15 VI Wystawa rysunków nagrodzonych w konkursie plastycznym pt. „Mniej dźwigaj” dla uczniów szkół podstawowych - Galeria Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
2 VI Uroczyste zakończenie Dni Zdrowego Kręgosłupa podczas XIII Jarmarku Hetmańskiego
  godz. 11.00 - wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych
  godz. 12.15 - oficjalne podsumowanie Dni Zdrowego Kręgosłupa i losowanie nagród w konkursie wiedzy o zagrożeniach mięśniowo-szieletowych