Co zrobić w ramach kampanii

 

Jakie działania można realizować w ramach kampanii?


W ramach kampanii można realizować m.in.:

 1. konferencje i seminaria dotyczące form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach
 2. konferencje i seminaria dotyczące form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy zewnętrznemu otoczeniu przedsiębiorstw (podwykonawcom, klientom, przedstawicielom społeczności lokalnych)
 3. spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw na temat form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy
 4. warsztaty i szkolenia z zakresu opracowywania i doskonalenia form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy
 5. upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu skutecznych metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach podczas konferencji, seminariów i innych spotkań
 6. przedsięwzięcia zrealizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i sposobów przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy, w tym nowoczesnych materiałów multimedialnych
 7. przedsięwzięcia zrealizowane z wykorzystywaniem nowych technologii w celu przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy
 8. wymianę dobrych praktyk między przedsiębiorstwami z zakresu skutecznych metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach
 9. prowadzenie badań komunikacji w obszarze bhp w przedsiębiorstwie
 10. wykorzystywanie wyników badań dotyczących komunikacji w obszarze bhp w przedsiębiorstwie i podnoszenie efektywności procesu komunikowania tej tematyki
 11. szerokie upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy wśród przedstawicieli przedsiębiorstw
 12. opracowywanie i szerokie upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu komunikowania bezpieczeństwa pracy
 13. wszelkie działania mające na celu podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy i życia człowieka
 14. i inne.