Cele kampanii

Ogólnopolska Kampania Społeczna 2012:
"PREWENCJA WYPADKOWA"

 

 

Cele główne:

 • zwiększanie świadomości pracowników i pracodawców w zakresie przeciwdziałania wypadkom i występowania zagrożeń w środowisku pracy.
 • zwiększanie poziomu wiedzy z zakresu metod przeciwdziałania wypadkom i sposobów skutecznej ochrony przed skutkami występowania zagrożeń w środowisku pracy.

 

Cele szczegółowe kampanii:

 • promowanie wśród pracodawców dobrych praktyk bhp w zakresie współpracy z podwykonawcami,
 • przeciwdziałanie wypadkom wśród podwykonawców i klientów (firm najbliższego otoczenia),
 • podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu przeciwdziałania wypadkom, przede wszystkim wśród przedstawicieli:
  • małych i średnich przedsiębiorstw, 
  • przedsiębiorstw z województw o podwyższonym wskaźniku wypadkowości, 
  • przedsiębiorstw z działów gospodarki o podwyższonej wypadkowości,
 • zwiększenie świadomości młodych pracowników w zakresie przeciwdziałania wypadkom,
 • upowszechnianie bezpiecznych zasad pracy na wysokości,
 • upowszechnianie metod zmiany świadomości i zachowań pracowników oraz pracodawców, m.in.:
  • upowszechnianie wiedzy o zmianie postaw z zakresu bezpieczeństwa pracy, 
  • organizowanie kampanii społecznych w przedsiębiorstwach,
  • upowszechnianie dobrych praktyk bhp.