Konferencja - Rawa Maz.

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Konferencja pt.: „Bezpieczne miejsce pracy w strefach zagrożenia wybuchem”

Konferencja została zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Bezpieczne miejsce pracy”.

W dniach 17-18 października 2011 r., w Hotelu OSSA w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja pt.: "Bezpieczne miejsce pracy w strefach zagrożenia wybuchem". Organizatorami  konferencji  byli Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

W konferencji wzięło udział 160 pracowników i pracodawców z całego kraju. Większość stanowili przedstawiciele firm państwowych (89%), średnich i dużych przedsiębiosrtw (93%), zajmujących się przede wszystkim dostawą gazu (78%). Większość uczestników konferencji stanowili kierownicy i pracownicy innych działów niż bhp (w sumie 67%).    

 

Tematem wiodącym konferencji była poprawa bezpieczeństwa pracy w gazownictwie. W pierwszym dniu konferencji referaty wygłosili przedstawiciele: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Inspektoratu Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu  Badawczego, Gaz-System S.A. oraz firmy DuPoint. Omówiono: wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące zagrożenia wybuchem, wyniki kontroli prac gazoniebezpiecznych w strefach zagrożenia wybuchem (w doświadczeniach Państwowej Inspekcji Pracy), dobór i użytkowanie środków ochrony indywidualnej chroniących pracowników w strefach zagrożenia wybuchem, system eksploatacji sieci przesyłowej jako narzędzie wspomagające pracę służb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. oraz przykłady lekkiej i wytrzymałej odzieży ochronnej z włókna Nomex® chroniącej pracowników w strefach zagrożenia wybuchem.

  

 

W drugim dniu konferencji - przedstawiciel Gaz-System S.A. omówili działanie urządzenia TDW Williamson (służące do zamykania przepływu gazu). Zorganizowano także praktyczny pokaz zastosowani tego urządzenia.

 

Konferencji towarzyszyła wystawa producentów urządzeń do wykrywania gazu oraz dystrybutorów środków ochrony indywidualnej. Prezentowano także materiały informacyjne dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.