Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ...

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Cykl wykładów  i szkoleń dla pracowników Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim

7 lipca 2011 r.,Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim


W ramach społecznej kampanii informacyjnej „Bezpieczne Miejsce Pracy”, Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim organizuje cykl wykładów i szkoleń, mających na celu poprawę warunków pracy oraz przekazanie pracownikom informacji z zakresu ergonomii, ochrony przeciwpożarowej oraz sposobów minimalizowania ryzyka występowania dolegliwości mięśniowo –szkieletowych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

W dniu 7 lipca 2011 r., w ramach Kampanii, w Urzędzie gościli pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z Zielonej Góry. Pani Elżbieta Szyszymar, specjalizująca się w Promocji Zdrowia oraz dr Tomasz Gajewski Kierownik Poradni Medycyny Pracy w odpowiedzi na zaproszenie uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Urzędu.

Dr Tomasz Gajewski przygotował wykład nt. "Zapobieganie zespołom bólowym kręgosłupa u pracowników biurowych". Po wykładzie nawiązała się dyskusja, padały pytania dotyczące praktycznych sposobów eliminowania dolegliwości zdrowotnych charakteryzujących pracowników, wykonujących swoje obowiązki przy komputerze. Pracownicy WOMP przygotowali również materiały informacyjne, które przekazane zostały uczestniczącym w spotkaniu pracownikom.

Na zakończenie zadeklarowano dalszą współpracę Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.