Ściągnij materiały promocyjne kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Materiały promocyjne kampanii:Materiały kampanii zostały opracowane w celu wspierania organizatorów przedsięwzięć kampanii.
Ściągnij ze strony, wydrukuj i rozdaj pracownikom w tylu egzemplarzach, w ilu potrzebujesz.

Ulotki kampanii:

Plakat kampanii