Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Warsztaty: Bezpieczne Miejsce Pracy: Identyfikacja, ocena oraz eliminacja zagrożeń psychospołecznych

Stowarzyszenie "Zdrowa Praca" w ramach kampanii społecznej "Bezpieczne miejsce pracy" organizuje serię jednodniowych warsztatów poświęconych identyfikacji, ocenie oraz eliminacji zagrożeń psychospołecznych.

Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowej oceny ryzyka zawodowego wynikającego z zagrożeń psychospołecznych.

Zajęcia będą podzielone na 2 cześci:

  • Część pierwsza: Psychospołeczne warunki pracy - podejście systematyczne
  • Cześć 2: Jak właściwie oceniać ryzyko psychospołeczne z zastosowaniem metody Risc Score i PN-N-18002

Warsztaty będą organizowane w Warszawie. Początek - 15 kwietnia 2011 r.

Więcej informacji - już niebawem na stronie http://zdrowapraca.org/