Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Konkurs plastyczny pn.: „Bezpieczne miejsce pracy” dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowychCel konkursu:
Celem konkursu była popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy wśród dzieci oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń  w środowisku, w którym żyją, uczą się i bawią, a z czasem będą pracować.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych

Regulamin konkursu

Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych