Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, NIDEC

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

Kampania "3Q6S dla Prewencji Wypadkowej" w NIDEC MOTORS & ACTUATORS

 

NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLANO) Sp. z o.o. jest zakładem produkującym silniki elektryczne głównie dla branży motoryzacyjnej. Podstawą funkcjonowania NIDEC jest filozofia zarządzania 3Q6S. Według 3Q6S - JAKOŚĆ PRACOWNIKA, JAKOŚĆ ZAKŁADU i JAKOŚĆ PRODUKTU jest zapewniona poprzez SELEKCJĘ, SORTOWANIE, SPRZĄTANIE, SYSTEMATYCZNOŚĆ, SPOSÓB ZACHOWANIA i SAMODYSCYPLINĘ.

Rok 2012 w NIDEC jest rokiem 30.6S, a jest to filozofia nierozerwalnie związana z bezpieczeństwem i higieną pracy. W ramach kampanii 3Q6S dla Prewencji Wypadkowej przyjęto następujące działania prowadzone w NIDEC:

  • Czerwiec - szkolenia dla wszystkich pracowników NIDEC przypominające istotę filozofii 3Q6S jak i jej wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy
  • Lipiec - rozszerzenie audytów 3Q6S na wszystkie działy, obszary zakładu: przygotowanie list kontrolnych 3Q6S, rozpoczęcie audytów 3Q6S przez wszystkich managerów
  • Sierpień - „Ergonomia oczami dziecka" - konkurs plastyczny dla dzieci pracowników na prace plastyczne dotyczące postrzegania ergonomii pracy
  • Wrzesień - ogłoszenie rozpoczęcia konkursów na obszar, który najlepiej wpisuje się w filozofię 3Q6S oraz obszar, w którym dokonał się największy postęp wg filozofii 3Q6S, czas trwania do końca marca 2013, wyniki i nagrody v; kwietniu 2013 roku
  • Październik - „Ocena  ryzyka w HD" - konkurs dla  pracowników na filmy,  plakaty odnoszące    się    do    zagrożeń    występujących    w    miejscu    pracy    oraz    środkach zapobiegawczych chroniących przed tymi zagrożeniami
  • Listopad   -   szkolenie   dla   wszystkich   pracowników   NIDEC   przypominające   zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi
  • Grudzień - zakończenie procesu przeglądu wszystkich instrukcji BHP na stanowiskach pracy połączonego ze zmianą ich standardu i przeszkoleniem pracowników z nowych wersji instrukcji celem zwrócenia uwagi na ich wagę w kształtowaniu bezpiecznego stanowiska pracy.