Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, Konferencja Gdańsk

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

Konferencja pt.: "MOJA BEZPIECZNA FIRMA 2012”

 

W dniu 13 września 2012 r. w Gdańsku odbyła się konferencja pt.: "Moja bezpieczna firma", zorganizowana przez gdański oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Państwową Inspekcją Pracy.

W konferencji wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele województwa pomorskiego - pracownicy służby bhp, pracodawcy, przedstawiciele instytucji, a także partnerzy społeczni, którzy na co dzień zajmują się tą problematyką.

Konferencję otworzyło wręczenie medali dla przedstawicieli gdańskiego oddziału OSPS BHP, zasłużonych na polu bhp. Wyróznienia w imieniu Prezydenta RP wręczył Okręgowy Inspektor Pracy z Gdańska.

Konferencja jest jednym z elemetów kampanii "Prewencja wypadkowa", realizowanej w 2012 r. przez CIOP-PIB, stąd koordynator działań kampanii społecznej przedstawiła założenia i cele kampanii, a także omówiła metody wsparcia przedsiębiorstw w działaniach z zakresu prewencji wypadkowej. Następnie prezes zarządu OSPS BHP przedstawił historię oraz omówił najważniejsze współczesne problemy służby bhp.  

Dalsza cześć konferencji miała bardzo praktyczy charakter. Przedstawiciel firmy PIN Consulting zaprezentował systemy informatyczne, stosowane w ochronie firmy. Przykład funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemyu pierwszej pomocy omówił przedstawiciel GRUPY LOTOS S.A., natomiast przykłady sprzętu do udzielania pierwszej pomocy oraz środków ochrony indywidualnej zaprezentowali przedstawiciele firm Leardal oraz ROBOD.  

Na przykładzie działań podejmowanych w gdańskich wodociągach omówiono wpływ dobrych praktyk BHP na bezpieczeństwo pracowników.  

Przedstawiciel Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej omówił elementy ochrony przeciwpożarowej w firmie, a przedstawiciel OIP Gdańsk - rolę prewencji wypadkowej w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy.

Dokumentacja fotograficzna konferencji