Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, Konkurs plastyczny

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

Konkurs plastyczny pn.: „Działania zapobiegające wypadkom przy pracy”

 

W dniach 20 maja do 20 czerwca 2012 r. zorganizowano konkurs plastyczny pt.: „Działania zapobiegające wypadkom przy pracy” dla rodzin pracowników i pracowników zatrudnionych w zakładach pracy województwa warmińsko-mazurskiego zrealizowanego

Konkurs został zorganizowany w ramach informacyjnej kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa” oraz Warmińsko Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy na lata 2010-2012 powołanej przy OIP Olsztyn.

Zadaniem uczestników konkursu było plastyczne przedstawienie swojego wyobrażenia o działaniach mających na celu wyeliminowania i ograniczenia zagrożeń wypadkowych występujących w środowisku  pracy.

Pierwszy etap oceny prac zgłoszonych do konkursu, odbywał się w zakładach pracy.
Do drugiego etapu zgłoszono 51 prac. W dniu 28 czerwca 2012 r. w siedzibie OIP w Olsztynie jury w składzie: przedstawiciele OIP Olsztyn, OSPSBHP o/Olsztyn, UDT o/Olsztyn oraz WMOSG w Kętrzynie wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych:
- 6-13 lat,
- 14-18 lat
- powyżej 18 lat.

W każdej kategorii wiekowej przyznano po 3 nagrody oraz po 4 wyróżnienia. Z uwagi na wysoką jakość wykonanych prac, w kategorii wieku powyżej 18 lat, jury postanowiło przyznać 3 nagrody oraz 6 wyróżnień.

LAUREACI KONKURSU

Kategoria - Dzieci w wieku 6-13 lat (zgłoszonych prac – 23)

 • I nagroda - Jakub Lipski lat 9 (OIP Olsztyn)
 • II nagroda - Adrian Sawicki – lat 10 (IPB sp. z o.o. Iława)
 • III nagroda - Klaudia Pułtorak – lat 6 (IPB sp. z o.o. Iława)

Wyróżnienia:

 • Nina Pękalska – lat 10 (OIP Olsztyn)
 • Natalia Rucińska – lat 8,5 (ZPH EXELLENT Iława)
 • Dorota Szymańska – lat 12 (IPB sp. z o.o. Iława)
 • Mateusz Malinowski – lat 9 (IPB sp. z o.o. Iława)

 

Kategoria - Młodzież w wieku 14-18 lat (zgłoszonych prac – 19):

 • I nagroda - Adrian Frankowski – lat 14 (DEKORGLASS sp. z o.o. Działdowo)
 • II nagroda - Aneta Kulas – lat 15 (Gimnazjum nr 2 ZS Mrągowo)
 • III nagroda - Kamil Awłasewicz – lat 14 (Gimnazjum nr 2 ZS Mrągowo)

Wyróżnienia:

 • Błażej Idczak – lat 16 (POL-MOT WARFAMA Dobre Miasto)
 • Anita Łosińska – lat 14 (Gimnazjum nr 2 ZS Mrągowo)
 • Natalia Benc – lat 16 (IPB sp. z o.o. Iława)
 • Katarzyna Szymańska – lat 14 (IPB sp. z o.o. Iława)

 

Kategoria - Dorośli powyżej 18 lat (zgłoszonych prac – 9):

 • I nagroda - Joanna Banasiak – lat 37 (WMOSG Kętrzyn)
 • II nagroda - Urszula Marcinkowska – lat 52 (DEKORSERVICE sp. z o.o. Działdowo)
 • III nagroda - Monika Szymańska – lat 30 (SG Bezledy)
 

Wyróżnienia:

 • Agnieszka Urbaniak – 20 lat (UWM Olsztyn)
 • Anna Mauch – 30 lat ( WMOSG Kętrzyn)
 • Błażej Idczak – lat 43 (POL-MOT WARFAMA Dobre Miasto)
 • Jerzy Baranowski – lat 50 (WMOSG Kętrzyn)
 • Kamil Kałuża – lat 29 (IPB sp. z o.o. Iława)
 • Ewa Szymańska – lat 27 (SG Bezledy)

Jedna z nagrodzonych prac otrzyma dodatkowe wyróżnienie przyznane przez UDT.

Nagrody wręczone będą podczas pikniku edukacyjnego, który odbędzie się w dniu  7 września br. w Olsztynie.