Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, Konferencja Nowy Sacz

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

Konferencja pt.: "Pracodawco, zadbaj o bezpieczeństwo na budowie”

 

W dniu 28 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Pracodawco – zadbaj o bezpieczeństwo na budowie”. Została zorganizowana przez BHP Szmyd oraz CIOP-PIB w ramach kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”.

Głownym cel konferencji było przekazanie praktycznej wiedzy z zakres tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy, zapoznanie jej uczestników z nowoczesnymi metodami ochrony pracowników podczas wykonywania przez nich prac na wysokości oraz przekazanie wiedzy na temat wymagań inspektorów PIP podczas przeprowadzania kontroli w firmach budowlanych.

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób - głownie przedstawicieli pracodawców i pracowników firm budowlanych z woj. małopolskiego.

 

W programie konferencji omówiono: wypadki przy pracy w budownictwie i odpowiedzialność pracodawców w tym zakresie (Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu), wymagania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie monitorowania bezpieczeństwa pracy na budowach (OIP Rzeszów), przyczyny wypadków przy pracy w małych firmach budowlanych (CIOP-PIB), metody i techniki wypracowania bezpiecznych zachowań u pracowników (CIOP-PIB), ogólne zasady bezpieczeństwa i doboru środków ochrony indywidualnej do pracy na wysokości (BHP Szmyd Szkolenia i Doradztwo), praktyczne zastosowanie siatek bezpieczeństwa (Prezes Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu), zasady podnoszenie osób z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego (UDT, Oddział Tarnów) oraz zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót ziemnych (BHP Szmyd Szkolenia i Doradztwo).  

Ściągnij program konferencji ...


Konferencja została objęta patronatem medialnym miesięcznika "Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka" oraz "Gazety Krakowskiej".

Dokumentacja fotograficzna konferencji