Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, Konferencja Krasiczyn

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

II ogólnopolska konferencja na rzecz bezpieczeństwa pracy w gazownictwie pt.: "Prewencja wypadkowa w gazownictwie"
23-24 maja 2012 r.

 

 

 

W dniach 23-24 maja 2012 r w Krasiczynie odbyła się II ogólnopolska konferencja na rzecz bezpieczeństwa pracy w gazownictwie pt.: "Prewencja wypadkowa w gazownictwie".

Hotel Zamkowy w Krasiczynie znajduje się w Zamku, który jest jedną z pereł architektury polskiego Renesansu i Manieryzmu. Zamek został zbudowanego na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina. Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych Zamku jest mieszcząca się w baszcie Boskiej Kaplica, przyrównywana do kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.  

Konferencja została zorganizowana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Prewencja wypadkowa".

W programie konferencji przedstawiono:

  • informacyjną kampanię społeczną pn. “Prewencja wypadkowa”
  • działania GAZ-SYSTEM SA na rzecz podnoszenia świadomości pracowników i podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa pracy zrealizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej pn. “Prewencja wypadkowa”
  • wymagania prawne i warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia
  • trójkąty relacji zdarzeń wypadkowych jako wyznaczniki kierunku profilaktyki wypadków przy pracy
  • dokument zabezpieczenia przed wybuchem
  • metodę obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy
  • zasady bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót ziemnych w gazownictwie
  • zasady bezpieczeństwa pracy w Tłoczni Gazu Jarosław II.

Referaty zostały przedstawione przez przedstawicieli: CIOP-PIB, GAZ-STSTEM SA., UDT, OIP Rzeszów, PSP oraz Polimex-Mostostal SA.

W drugim dniu konferencji jej uczestniczy uczestniczyli w wizycie technicznej w Tłoczni Gazu Jarosław II.
Obiekty znajdujące się na terenie Tłoczni Gazu w Jarosławiu to jedne z ważniejszych obiektów w polskim systemie przesyłowym. Są przeznaczone do sprężania gazu importowanego, przesyłanego z terytorium Ukrainy przez węzeł Drozdowicze - Hermanowice oraz ze złóż krajowych zlokalizowanych w rejonie Jarosław - Przemyśl.

Ściągnij program konferencji ...

Dokumentacja fotograficzna konferencji: