Jak się włączyć


Propozycje działań które można zorganizować w ramach kampanii:

 1. Spotkania, seminaria, szkolenia, warsztaty:
  • dla menedżerów nt. przywódczej roli kadry zarządzającej i jej znaczenia dla poziomu bezpieczeństwa w firmie
  • dla pracowników nt. oceny ryzyka zawodowego i ich udziału w tym procesie, motywowania do bezpiecznych zachowań
  • dla wszystkich nt. kultury bezpieczeństwa pracy, skutecznej komunikacji, poprawienia współpracy pomiędzy pracownikami, kadrą menedżerską, specjalistami bhp, pracodawcami.
 2. Programy prozdrowotne, zmiany organizacyjne w miejscu pracy mające związek ze zdrowym trybem życia, kształtowaniem pozytywnych nawyków, walką z nałogami
 3. Udostępnienie pracownikom, prezentowanie w firmie materiałów informacyjnych (plakatów, ulotek, broszur), informacje w biuletynach firmowych, intranecie itp.
 4. Wystawy plakatów i fotografii, pokazy filmów (dostarczonych przez Focal Point
 5. Udział w Konkursie Dobrych Praktyk (http://www.healthy-workplaces.eu/good-practice-award#mainContent#appendix)

Przedsiębiorstwa międzynarodowe mogą dołączyć do grona oficjalnych partnerów kampanii. Więcej informacji na ten temat: https://osha.europa.eu/en/teaser/working-together-for-risk-prevention-become-an-official-eu-campaign-partner

Lista partnerów kampanii:
Lista przedsiębiorstw i organizacji podejmujących działania w ramach kampanii, które wyraża zgodę na to, aby zostać oficjalnymi partnerami kampanii w Polsce, będzie prezentowana na wszystkich spotkaniach związanych z kampanią, opublikowana w miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" oraz na stronach internetowych Instytutu.

Kontakt z organizatorem  polskiej edycji kampanii:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77
Email: focalpoint.pl@ciop.pl