Kierunki działań kampanii

 

  1. Prowadzenie działań na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym, skierowanych do przedstawicieli przedsiębiorstw, członków ich rodzin oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.
  2. Promowanie kultury bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej (np. wystawy, prezentacje, pokazy, przedstawienia).
  3. Promowanie tematyki bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym w mediach.
  4. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów dotyczących tematyki kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym.

 

 

Fot. Wystawa plakatów bezpieczeństwa pracy w budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie